Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


   bottyan.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

1934. augusztus 13-án az egykori kaszárnya udvarán, a főbejárattal szemben állították fel Vak Bottyán kurucgenerális bronz mellszobrát.
A posztamens eredeti felirata: „Vak Bottyán dicső emlékére emeltette a M. Kir. Vak Bottyán honvéd kerékpáros zászlóalj tisztikara és legénysége."
A szobor ma a Géza fejedelemről elnevezett szakmunkásképző és  szakközépiskola bejárata mellett látható.

"Frontharcosok figyelmébe.
A Frontharcos Szövetség értesiti tagjait, hogy a f. hó 12. én, vasárnap, az itteni kaszárnyában tartandó Vak Bottyán szoborieleplezési ünnepélyen és az ünnepélyes szentmisén testületileg vesznek részt. Gyülekezés d. e. 9 órakor a városház udvarán. Ugyancsak testületileg vesznek részt a f. hó 15,-i nagyboldogaszszonyi díszfelvonuláson. Gyülekezés d. e. 8 órakor a városház udvarán. "
(Esztergom és Vidéke 1934. augusztus)

"A kaszárnya udvarán állították fel Vak Bottyán kuruegenerális bronz szobrát. Ez a szobor Madaras Aurél szentgyörgymezői plébános művészi alkotása. Megjelent az ünnepségen Radócsay László dr. főispán, Drahos János dr., Meszlényi Zoltán, dr. Lepold Antal dr. prelátus-kanonokok, Hamvas Endre dr. primási titkár, Eitner Elemér főszékesegyházi igazgató, Madaras Aurél plébános, Karcsay Miklós alispánhelyettes, Glatz Gyula polgármester, Frey Vilmos dr. országgyűlési képviselő, vitéz SzivósWaldvogel József és vitéz Borókay Rudolf ny. tábornokok, vitéz Bartha Pongrácz Ede ny. ezredes a Vitézi Szék képviseletében, Makay Gyula ny. ezredes a frontharcosok elnöke, Schmidt Sándor dr. bányaügyi főtanácsos, Csanády László tokodi bányaigazgató, bányaügyi tanácsos és igen sokan mások.
A lepellel borított szobor két oldalán zászlók lengtek. Vitéz Lánghy Emil alezredes és Röder Ervin tábori alezredes a helyőrségi tisztikarok élén jelentek meg. Az esztergomi frontharcosok Magos Sándor ny. őrnagy vezetésével a szobor mögött álltak. Az ünnepség a Turista Dalárda énekszámával kezdődött A dalárdát Hajnali Kálmán karnagy vezette. Ezután vitéz Lánghy Emil alezredes, helyőrségi parancsnok, tartalmas, szép beszédben Vak Bottyán kuruc vezénylő tábornok életét és katonai érdemeit méltatta. Beszéde közben lehullott a lepel, majd amikor Lánghy alezredes befejezte beszédét, hatalmas éljen zúgott fel. Ezután elsőnek vitéz Lánghy Emil helyezett el koszorút, majd Röder Ervin alezredes a 4. kerékpárzászlóalj nevében. Mindkét helyőrség legénysége is letette a maga koszorúját, Karcsay Miklós alispánhelyettes a vármegye, Glatz Gyula polgármester a város, Gyürke Dezső ny. ezredes a NyUKOSz, Borsody Gyula a TESz, Kamenszky Gyula az Osztge nevében helyezett koszorút. A felemelő ünnepség a fiymnussal ért véget.
A katonaság diszelvonulással tisztelgett.
Emlitésreméltó, hogy a Vak Bottyán-szobrot az esztergomi helyőrségi tisztikar és legénység áldozatkészségéből emelték.
(Esztergom és Vidéke 1934. augusztus 15.)

bottyan.-..png

1977. augusztus 20-án avatták fel egykori palotája sarkán, a róla elnevezett utca és a főtér találkozásánál az esztergomi születésű kuruc generális és a Rákóczi-szabadságharc jeles alakjának szobrát.
 
A Meggyes-éra alatt 2006-ban elüldözött szobrot a város azóta sem tudta visszaállítani, sem méltó helyen újra avatni.

bottyan-.-.jpg

 
Porosodott a polgármester hivatal udvarán, aztán, hogy annyira mégse legyen szem előtt, száműzték onnan is, hogy még annál is szörnyűbb körülmények közt várja sorsát önnön enyészete és a teljes pusztulás előtt.
A csatornafedelek közti gazban, az építési limlomok és hulladékok közt sínylődő szoborról a friss fényképek pár napja, 2020. augusztus 13-án készültek:
A képen a következők lehetnek: égbolt, felhő és túra/szabadtéri A képen a következők lehetnek: növény, virág, égbolt és túra/szabadtéri A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri
 
A 2009-es Bottyán év meghirdetésekor azt gondolhattuk, végre rendeződik a szobor sorsa - de a Bottyán évből sem lett - szinte - semmi.
 
Közel másfél évtizede várjuk, hogy az esztergomi képviselőtestület minél hamarabb vizsgálja felül korábbi álláspontját és Esztergom szülöttének, egyik leghíresebb katonájának, Magyarország egyik legsikeresebb hadvezérének szobra végre méltó helyre kerülhessen a város főterén, egykori palotája közelében, ahova 43 éve, 1977-ben e napon állították.

bottyan...jpg

A szobor és alkotója (Martsa István) 1977-ben, az avatás napján.

 

Észrevételeivel, véleményével és javaslataival kapcsolatos megjegyzéseit kérjük az alábbi címre küldeni:

info@esztergom-anno.hu